FORMÅL

Foreningens formål er at udbrede og formidle kendskabet til idegrundlaget for den lindrende pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Delmålene er at

• etablere et medlemsgrundlag
• tilvejebringe økonomiske midler
• støtte udvikling, forskning og uddannelse
  i Svanevig Hospice indenfor hospicepleje
• støtte Svanevig Hospice i Region Sjælland.
• støtte det frivillige team på Svanevig Hospice.

Se Svanevig Hospice hjemmeside

Nyheder

Tak til alle de mange gæster, der besøgte Gitte og Ole Hermanns have ved arrangementet søndag den 29. maj. Det blev virkelig en succes med ca. 120 besøgende.

Nyhedsbrev maj 2016 er udsendt til medlemmerne enten pr. mail eller med alm. post. Hvis du er medlem og ikke har modtaget Nyhedsbrevet, kan det skyldes, at vi ikke har din aktuelle adresse, eller at din "postkasse er fyldt" (hvilket er en meddelelse, vi ofte får). I så fald må du gerne skrive til os på post@anemonenyt.dk

STØTTEFORENINGEN ER PÅ FACEBOOK
Hjælp os med at holde gang i kommunikationen. Klik her.

 
 

 

 

Støtteforeningens eksistensgrundlag

For at kunne indfri målene er der brug for borgernes opbakning. Denne opbakning kan bl.a. opnås ved støtte via medlemskab, salg af artikler samt frivillig hjælp ved forskellige arrangementer.

Udbredelse af kendskab til Svanevig Hospice og Støtteforeningen kan også ske ved oplæg, foredrag og dialogmøder, som kan arrangeres ved henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne i Støtteforeningen.